Cu armele-n mână 


Cu armele-n mână la zid ei lucrau, 
Şi ziua şi noaptea într-una vegheau.
Vrăjmaşu-ameninţă cu urlet de leu, 
Dar ei se încred în a lor Dumnezeu.

Cor:
Cu harfele-n mână, cu arme de război, 
Poporul să lupte căci Domnul e cu noi.
Lucrarea e mare, iar noi sântem rari, 
(:Rugaţi-L pe Domnul să scoată zidari:)

Mai pune o piatră, mai bate un cui, 
Străjerul să sune cu trâmbiţa lui.
Când vine vrăjmaşul, la luptă ieşiţi
Voi fraţi de pe ziduri, voi israeliţi.

Cu sabia frate de-acum să te-ncingi, 
Tu roagă-te-ntr-una în luptă să-nvingi.
Ciocanul, mistria să le mânuieşti, 
Să dregem spărturile duhovniceşti.

Să nu te înfrice nicicând Sambalat, 
Nici Tobia care i-au descurajat.
La uşa iubirii tu pune zăvor, 
Să nu mai pătrundă nimic pieritor.

Sfârşită-i robia, Isus ne-a salvat, 
Aşa ca Nemia din vechiul regat.
El face şi zidul, şi porţi din cleştar, 
Căci El ne zideşte prin Duhul, prin har.