Creştini botezaţi 


Creştini botezaţi, creştini devotaţi, 
Creştini care-n Domnul Isus vă-nbrăcaţi, 
Să nu obosiţi, să nu adormiţi, 
Cu Vestea cea Bună să înaintaţi.

Cor:
Privirea mereu înainte, 
Căci Domnul Isus e cu noi.
Să ducem mesajele sfinte
La cei care-s prinşi de război.
Să vină la Domnul oricine
Doreşte să fie salvat.
Credinţa e taina iertării
În Numele Cel Minunat.

În sfântul ogor, la orice popor, 
Să spuneţi căci Domnul Isus va veni.
Mereu să vestiţi şi să pescuiţi
Din peştii pe care îi veţi întâlni.

Bolnavi vindecaţi, pe cei întristaţi
La Domnul să vină pe toţi să-i chemaţi.
Ca nişte ostaşi, pe-ai voştri vrăjmaşi
În Numele Domnului să-i dezarmaţi.

Voi robi izbăviţi, cântaţi şi vestiţi, 
Şi spuneţi la oameni să vină grăbiţi.
Să fie iertaţi, să fie salvaţi, 
Să fie de Domnul Isus mântuiţi.

Luaţi-L model, să fim toţi ca El, 
Ca Domnul Isus, plini de râvnă şi zel.
Smeriţi, devotaţi, cu Duh îmbrăcaţi, 
Privirea să fie mereu la drapel.