Credinţa, nădejdea şi dragostea 


Credinţa, nădejdea şi dragostea, 
Ne-ajută să mergem pe cale în sus.
Oricât ar fi lupta de mare, de grea, 
Prin ele ajungem la Domnul Isus.

Cor:
Să iubim, s-avem răbdare, 
Să nădăjduim mereu, 
(căci)Dragostea e cea mai mare, 
Dragostea e Dumnezeu.

Nu-ţi pierde credinţa când treci prin necaz, 
Tu rabdă, iubeşte, veghează, fii treaz.
Să fii cu nădejdea mereu ancorat
De ţărmul iubirii, de Domnul legat.

Iubirea cerească să-ţi fie mereu
Lumina ce duce înspre Dumnezeu.
Iubirea să-ţi fie lumina din far, 
Prin care vei trece al nopţii hotar.

Creinţa, nădejdea, iubirea de sus, 
Să-ţi fie pe chipul smerit şi supus.
Să vadă oricine că tu eşti salvat, 
Că Domnul acestea în dar ţi le-a dat.

Să cereţi iubire, să fiţi izbăviţi.
În duhul de ură să nu mai trăiţi.
Nădejde mai mare, mai sus ancoraţi, 
Prin darul credinţei mereu să luptaţi.

Iubirea de oameni, iubirea de fraţi, 
Iubirea din Domnul mereu arătaţi.
Iubirea să fie şi scutul de fier, 
Căci numai iubirea ne duce în cer.