Credinţa, nădejdea, şi-ntâi dragostea 


Credinţa, nădejdea, şi-ntâi dragostea, 
Sânt armele noastre în lupta cea grea.
Credinţa e scutul în care s-au stins, 
Săgeţile care de noi s-au atins.

Cor:
Să cerem iubire cerească, 
Să credem, să nădăjduim, 
Iubirea în inimi să crească, 
Căci numai prin ea biruim.

Nădejdea e ancora, ancora fraţi, 
Prin care de Domnul noi sântem legaţi.
Oricâtă furtună în noi ar lovi, 
Nădejdea ne ţine şi nu vom pieri.

Iubirea e flacăra, focul ceresc, 
Prin care creştinii mereu biruiesc.
Nici viaţa sau moartea, furtună sau ploi, 
Nu pot ca să stingă iubirea din noi.

Trei bulgări de aur, trei pietre de sus, 
Credinţa, nădejdea, iubirea-n Isus.
Păstrează-le frate în sufletul tău, 
Iubeşte şi crede şi luptă mereu.

Iubirea rămâne când toate sfârşesc, 
Căci dragostea este din Tatăl Ceresc.
Mai mare credinţă, mai sus ancoraţi, 
Să stăm lângă Domnul noi sântem chemaţi.