Comoara, fraţilor 


Comoara, fraţilor, e-acolo în ogor, 
Dar ca s-o cumpăraţi, aveţi nrvoie, fraţi, 
Să vindeţi tot ce aveţi mai scump şi mai de preţ.
De-aceea nu mai staţi, veniţi şi cumpăraţi.

Cor:
Comoara noastră e Isus
Căci El din ceruri ne-a adus, 
Atâtea bogăţii şi har, 
Şi Duhul Sfânt ni-L dă în dar.

A noastre bogăţii, oricât de mari ar fi, 
Oricât de mult ai da pentru salvarea ta, 
Rămâi încă dator, sărmane muritor.
Din moarte, din păcat, nu poţi să fii salvat.

Comoara e Christos, sărmane păcătos.
Aicea în ogor e-al Domnului popor.
Tu vino azi cu noi, şi lasă-al tău gunoi
De care eşti robit, şi vei fi mântuit.

O, dacă tu ai şti, ce fericit vei fi, 
Ce bogăţii, că har, tu vei primi în dar, 
Comoara din ogor, comoara sfinţilor, 
E-al nostru Domn şi Sfânt Mântuitor.

Mângâietorul Sfânt pe care l-am aflat, 
El ne-a îmbogăţit, şi ne-a răscumpărat.
De-aceea îl păstrăm, şi pentru El luptăm, 
Căci Dumnezeu prin El ne-a binecuvântat.