Comoara care ni s-a dat 


Comoara care ni s-a dat
Noi o purtăm în vas curat.
În chipul nostru de pământ
Isus ne-a dat din Duhul Sfânt.
Noi sântem cortul unde El
Coboară în cerescul nor.
Ca şi în vechiul Israel, 
În trupul nostru muritor.

Cor:
Comoară măreaţă, comoară de nespus, 
Cerească bogăţie avem de la Isus.
Păstreaz-o deci cu grijă, căci hoţii vor veni, 
(:Nu da comoara sfântă, oricât ţi-ar oferi:)

Când ne rugăm, când mijlocim, 
Aprindem focul pe altar, 
Şi Domnului îi mulţumim
Căci Duhul Sfânt ni-L dă în dar.
De-aceea noi am devenit
Vase de preţ cu mari valori, 
Căci Dumnezeu ne-a curăţit
Şi-a pus în noi a Lui comori.

Tu nu mai eşti de-acum al tău
Căci Domnul ne-a răscumpărat.
Tu aparţii Lui Dumnezeu, 
Căci El ne-a binecuvântat.
De-aceea nu mai murdări
A tale simţuri cu noroi, 
Căci Dumnezeu a pus, să ştii, 
A Sale mari comori în noi.