Citeşte, citeşte 


Citeşte, citeşte, citeşte, 
Şi-ascultă ce Domnul ne-a spus:
Căci numai acel ce-nplineşte, 
Va fi mântuit prin Isus.
Căci Domnul ascultă, răspunde
Din ceruri, când noi împlinim.
Prin fapte credinţa vorbeşte, 
Când noi prin credinţă trăim.

Cor:
Oricine trăieşte aşa cum e scris, 
Ajunge în ceruri, în locul promis.
Prin Domnul Isus el va fi mântuit, 
Pe stânca cea tare rămâne zidit.

Când casa-i pe stâncă zidită, 
Rămâne-n picioare, să ştii.
Aceasta înseamnă trăirea 
În Domnul, orice s-ar ivi.
Dar uite cum fuge nisipul, 
Şi casa în praf a căzut.
Când nu e trăirea în Domnul, 
Sărmane, degeaba-i crezut.

De vorbe e lumea sătulă, 
Noi trebuie să dovedim
Că sântem cu Domnul pe cale, 
Şi casa pe stâncă-o zidim.
Trăirea aduce cunună;
Veniţi să trăim cum e scris.
Să mergem cu Vestea cea bună, 
Că cerul e încă deschis.