Cine vrea să înţeleagă 


Cine vrea să înţeleagă,
Să ia crucea şi să meargă
După urmele pe care 
A păşit Domnul Isus.
Căci a Lui este tăria,
Stăpânirea şi domnia,
Căci Isus Christos Mesia,
E Fiul Lui Dumnezeu.

Cor:
Ia crucea în spate,
Ia jugul lui Christos,
Căci necazul sfârşeşte 
În cerul cel frumos.
Nu poţi să pui alături 
Necazul tău ciudat,
Cu slava răsplătirii 
(:Din Raiul minunat:) 

După El,cu crucea-n spate,
Vei învinge,soră,frate.
Căci a noastre mari păcate
Domnul le-a luat,le-a dus.
De aceea înainte,
Înspre locurile sfinte,
Pe căldura cea fierbinte,
Mergi pe urma Lui Isus.

Căci pe crucea răstignirii,
Dumnezeul mântuirii
A purtat a ta ocară
Şi a noastre-mpotriviri.
Vino soră,vino frate,
Mergi cu crucea ta în spate,
Mergi pe urmele curate,
Fără murmur,şovăiri.

Dacă vrei să ai salvare
De la veşnica pierzare,
Domnul cere lepădare,
Să ne lepădăm de noi.
Crucea să ne fie steagul,
Ajutorul şi toiagul,
Până când vom trece pragul
Ca şi cei dintâi eroi.

Căci Isus,întâia cruce
Pentru tine El o duce.
Pentru noi pe cruce moare
Să ne scape de păcat.
Dar în urma suferinţei,
Biruinţa biruinţei:
Dumnezeul nostru mare
Dintre morţi L-a înviat.

Cruce-nseamnă suferinţă,
Prin răbdare şi credinţă,
Să ajungi la biruinţă,
Biruinţă la sfârşit.
Cruce-nseamnă să porţi greul,
Să ne lepădăm de eul,
Să-L urmăm pe Dumnezeul
Dumnezeul Cel Slăvit.

Prin necazuri şi ocară,
Duhul Sfânt de sus coboară,
Să ne-ajute la povară,
Să ne scoată din noroi.
Când se clatină piciorul,
Vine Domnul,ajutorul,
Căci Isus Mântuitorul
Zi şi noapte e cu noi.