Cine sapă groapa 


Cine sapă groapa la nevinovat,
Va cădea în groapă cel ce a săpat.
Nu întinde curse unui om smerit,
Căci şi tu din cursă ai fost izbăvit.

Cor:
Începutul înţelepciunii
Prin puterea rugăciunii
Ne înalţă tot mai sus mereu.
Uite ce lumină mare,
Uite ce mărgăritare,
(:În cuvintele Lui Dumnezeu:)

Tot ce vrei să-ţi facă alţii,fă-le tu.
Când te cheamă Domnul,să nu zici că nu.
Seamănă iubire din iubirea Sa,
Căci iubire sfântă tu vei secera.

Cine osândeşte,va fi osândit.
Dar acel ce iartă va fi mântuit.
Cine chibzuieşte nu va regreta,
El nu se grăbeşte,şi nu va cădea.

Răul niciodată să nu-l faci,nicicând,
Căci cei răi vor arde veşnic pe pământ.
Dragoste cerească tu să răspândeşti,
Dacă vrei cu Domnul sus să locuieşti.

În Proverbe scrie,tu să le citeşti,
Pentru veşnicie să te pregăteşti.
Preţuieşte sfatul care-ţi este dat,
Din Cuvântul veşnic şi adevărat.