Cine caută comori 


Cine caută comori e îngrijorat, 
Domnul nostru şi cu ei ne-a asemănat.
Cine caută, va găsi piatra cea de preţ, 
Iar pe-aceasta-şi va zidi un palat măreţ.

Cor:
Dacă vrei comoară, tot ce-i rău omoară, 
Leapădă păcatul tău murdar.
Roagă-te şi cere să primeşti putere, 
Cel mai minunat mărgăritar.

Dacă vrei să fii bogat, vreau să-ţi spun, să ştii, 
Căci Isus Christos ne-a dat multe bogăţii.
Dacă fugi de stricăciuni, Domnul îţi va da
O comoară de nespus, în inima ta.

Haine albe să te-mbraci, cel mai scump veşmânt, 
Domnul îţi va dărui Duhul Lui Cel Sfânt.
Dumnezeu nouă ne-a dat cel mai mare dar, 
Aur şi argint curat:dragoste şi har.

Prin credinţa în Isus, noi am dobândit
Locul cel frumos de sus, locul fericit.
Noi acolo adunăm aurul curat, 
Când la cei săraci le dăm pâine de mâncat.

Căci Isus aşa i-a zis:"Vind tot ce ai
Şi împarte la săraci, la săraci să dai.
Nu mai adunaţi comori pe acest pământ, 
Adunaţi-vă comori, sus în cerul sfânt.

Dacă dai, tu vei primi, Domnul îndoit
Ţie îţi va dărui locul fericit.
Iar în ziua de apoi tu vei fi chemat, 
Dumnezeu te va numi binecuvântat.