Cine, cine, ne va despărţi 


Cor:
Cine, cine, ne va despărţi
De iubirea cea din veşnicii, 
Care-n inimă El ne-a turnat
Când cu Duhul Sfânt ne-a botezat
Când cu Duhul Sfânt ne-a botezat

Nici acei din înălţimi, 
Nici acei din adâncimi, 
Nici urât şi nici frumos, 
De iubirea Lui Christos
Nu te poate despărţi
Nu te poate despărţi.

Nici puteri, nici slăbiciuni, 
Nici a lumii promisiuni, 
Cu favoruri, cu folos, 
De iubirea Lui Christos 
Nu te poate despărţi
Nu te poate despărţi.

Nici necaz, nici strâmtorări, 
Nici furtuna de pe mări, 
Nici vrăjmaşul furios
De iubirea Lui Christos
Nu ne poate despărţi
Nu ne poate despărţi

Nici durere şi nici chin
Care-asupra noastră vin, 
Să ne ţină tot mai jos
De iubirea Lui Christos
Nu ne poate despărţi
Nu ne poate despărţi.

Nici cuptoare şi nici lei, 
Şi nici oamenii cei răi, 
Dacă tu eşti credincios, 
De iubirea Lui Christos
Nu te poate despărţi
Nu te poate despărţi.