Cheămă-Mă când ai necaz 


(Psalmul 50)

Cheămă-Mă când ai necaz, zice Domnul către noi, 
Căci El ne va izbăvi iar noi îl vom proslăvi.
Glasul Lui a răsunat, din furtună a strigat, 
Din apus şi răsărit, oamenilor le-a vorbit.

Cor;
Nu uitaţi, nu uitaţi, 
Către Domnul să strigaţi.
(:Căci El ne va izbăvi, 
Iar noi îl vom proslăvi:)

Din Sion, din locul sfânt, El priveşte spre pământ.
Focul Lui va mistui, pe cei răi îi va topi.
Toţi acei ce-au refuzat glasul care i-a chemat, 
Toţi aceia păcătoşi, oamenii necredincioşi.

Dar acelaşi glas slăvit, Dumnezeu a poruncit
Ca să fie adunaţi oamenii răscumpăraţi.
Ce aleşi prin legământ, botezaţi cu Duhul Sfânt, 
Când furtuna va veni, Domnul ne va izbăvi.

Dar atenţie mereu, Domnul zice celui rău:
În zadar înşiri şi spui din Cuvântul Domnului.
Dacă tu încă urăşti şi mustrarea n-o primeşti, 
Te-ai unit cu cei picaţi şi te-i depărtat de fraţi.

Nu e bine fraţi, surori, cu asemeni lucrători
Care uită ce le-a spus glasul Domnului Isus.
Luaţi seama toţi acei ce-aţi uitat pe Dumnezeu, 
Să ne-ntoarcem, fraţii mei, să fim după placul Său.