Cei patru împreună 


Cei patru împreună, s-au dus cu vestea bună, 
Lui Israel să-i spună căci pâine au găsit.
"Sânt corturile pline, să ştie orişicine
(:Căci Dumnezeu de noi s-a îngrijit.":)

Cor:
(:Vestea bună e şi astăzi frate, 
Haideţi ca să spunem tuturor:
Căci aicea am găsit bucate, 
În al Domnului Isus popor:)

La porţile cetăţii, ân zorii dimineţii
Se vinde pâine, haideţi fraţilor.
Precum a zis profetul, să ştie toţi secretul, 
(:Căci Domnul Dumnezeu E-Ndurător.:)

Cei patru dau de veste, căci pâine încă este, 
Să nu se deie nimeni înapoi.
Sânt corturile pline, să vină orişicine, 
(:Căci Dumnezeul mare e cu noi.:)

Doar el nelegiuitul, străinul, amonitul, 
S-a îndoit când Domnul a vorbit.
În plină adunare el cade jos şi moare, 
(:Căci Dumnezeu pe loc l-a pedepsit.:)

Oricine se-ndoieşte când Dumnezeu vorbeşte, 
Nu va gusta din prada de război.
Luaţi învăţătură ce scrie în Scriptură, 
Căci Dumnezeu şi astăzi e cu noi.

Leproşii de-altă dată şi nouă ne arată, 
Căci nu prin sabie vom birui.
În Domnul e tăria, noi sântem doar solia
Ce adevărul sfânt îl vom vesti.

Zadarnic împăratul s-a rezemat pe sfatul
Aceluia ce a căzut zdrobit.
Când Domnul intervine, El ia pe orişicine, 
Atuncea prin leproşi i-a izbăvit.