Cei invitaţi la minunata cină 


Cei invitaţi la minunata cină, 
Au refuzat şi nu au vrut să vină, 
Deşi Stăpânul cel adevărat, 
La cina lui cu drag i-a invitat.
Pe boltă se coboară înserarea, 
Iar tu mai stai pe uliţi disperat, 
De ce nu vrei să vii la adunarea, 
La cina care Domnul te-a chemat?

Cor:
Mai este loc, mai este loc, 
Acei chemaţi să vină.
Căci Dumnezeu a pregătit
O minunată cină.

Ogoarele şi banii şi averea
Erau motivul celor împietriţi.
Ei în păcate şi-au găsit plăcerea
Şi n-au voit să fie mântuiţi.
Măreaţa cină este pregătită, 
E masa plină pentru invitaţi.
Stăpânul bun vă cheamă, vă invită, 
Voi oameni buni, de ce mai amânaţi?

Chemaţi-i pe săracii din cetate, 
Pe-acei ologi, şi ciungii din popor;
A zis stăpânul plin de bunătate, 
Să vină ei la nunta sfinţilor.
Chemaţi-i pe aceia dintre neamuri, 
Căci Israel nu vrea, a refuzat.
Acei de la răscrucile de drumuri, 
La cină rând pe rând s-au aşezat.