Cei ce dau ocol cetăţii 


Cei ce dau ocol cetăţii sânt din neam de luptători;
Efraim şi cu Manase, şi cu ceialalţi feciori.
Zabulon purta pe umăr luptele Lui Dumnezeu, 
Iuda cel viteaz, cel tare, se ridică ca un leu.

Cor:
Veniţi să cântăm, veniţi să strigăm, 
(:Ca Israel în război, Dumnezeu este cu noi:)

Isahar în luptă zboară peste zidul întărit, 
El dărâmă şi doboară pe acel nelegiuit.
Şi Aşerstătea la pândă cu oştirea, ânarmat, 
Dumnezeu le-a dat izbândă când la luptă au plecat.

Şi Neftali de asemeni, cu oştirea în război, 
Ei strigau în marea luptă:"Dumnezeu este cu noi!"
Uite-l şi pe Gad, viteazul, luptător neânfricat, 
Cu săgeata şi cu arcul a pornit după vânat.

Beniamin venea din urmă după Ruben cel viteaz, 
Ei au năvălit în lupte ca şi apele-n talaz.
Simion ascultă glasul Celui ce vorbea din nor, 
Iosif pregăteşte grâul pentru-al Domnului popor.

Şi daniţii cu tărie, lângă muntele Seir, 
S-au încolonat de luptă, unul după altu-n şir.
Levi alipit de Domnul cânta cu ai lui soldaţi, 
Cu cântări de biruinţă i-a îmbărbătat pe fraţi.

Dumnezeul Lui Israel, slava Lui şi-a arătat, 
(:În acele mari războaie, biruinţă El le-a dat:)