Ce bine e aici la adunare 


Ce bine e aici la adunare
Când toţi ai Domnului sânt adunaţi,
Ei pe genunchi se pleacă fiecare,
Şi sânt de Domnul binecuvântaţi.
Ce bine e când fraţii se adună  
La rugăciuni,cântări şi la Cuvânt,
Când plini de bucurie,împreună  ,
Aşteaptă ca să vină Duhul Sfânt.

Cor:
Ce bine e când fraţii la rugăciune vin,
Şi-I mulţumesc fierbinte Părintelui Divin.
Ca roua cristalină pe muntele Carmel,
Aşa sânt toţi aceia ce se încred în El.

Ei sânt ca roua binecuvântată  
Ce cade-n zori pe muntele Hermon,
Cântarea lor în cer e ascultată  
De-Acel ce veşnic stă pe al Său tron.
Ei sânt ca untdelemnul în candelă  ,
Ce dă lumină vie la altar,
Ce curge de pe barbă pe veşminte,
Când Marele Preot e plin de har.

Ei sânt ca zorii care dimineaţa
Răsar deasupra de pământ,din nori.
Căci Dumnezeu ne dă la toţi viaţa,
Prin El sântem cu toţ  i biruitori.
Ce bine e când noi ân unitate
Pornim la luptă într-un gând curat,
Căci noi sântem a Domnului armate,
Şi pentru luptă El ne-a echipat.

Ce bine e când toţi într-o unire
Trăim în pace pe acest pământ,
Când nu mai este nici o despărţire,
Atunci coboară Duhul Lui Cel Sfânt.
Când dragostea din noi se dăruieşte
Cum pentru noi Isus s-a dăruit,
Atunci Biserica se înmulţeşte
Şi Tatăl nostru va fi proslăvit.