Căutaţi întâi Împărăţia 


Căutaţi întâi Împărăţia şi vă pocăiţi
Şi celelalte lucruri pe deasupra le primiţi.
(:Lăsaţi îngrijorarea lucrurilor pământeşti
Şi căutaţi Împărăţia slăvilor cereşti:)

Cor:
Dumnezeu împodobeşte
Florile de pe câmpii.
Păsările El le hrăneşte, 
Şi de noi se va-ngriji.

Să nu vă strângeţi bogăţie pe acest pământ, 
Comoara voastră să vă fie sus în cerul sfânt.
(:Isus Mântuitorul pe ai Săi i-a învăţat
Şi-a Lui învăţătură sfântă nouă ne-a lăsat.:)

Ferice e de cine are cugetul curat, 
Şi ochiul sănătos, de Domnul nostru luminat.
(:Dar ce durere este pentru cel necredincios
Al cărui ochi fără lumină este-ntunecos.:)

Împărăţia cerurilor sfântă a venit
Să intre orice păcătos să fie mântuit.
(:Isus ne cheamă să ne-ntoarcem, să ne pocăim, 
Împărăţia cerurilor noi să o primim:)

Ajunge pentru fiecare zi necazul ei, 
Necazuri sânt şi vor veni destule, fraţii mei.
(:Necazurile multe care zilnic vor veni, 
Credinţa noastră şi mai tare o va oţeli.:)