Cât de plăcute sânt locaşurile Tale 


(Psalmul 84)

Cor:
Cât de plăcute sânt locaşurile Tale
Pe care Tu în cer le-ai pregătit.
Aş vrea şi eu să stau în Casa Domnului
(:Cu toţi aceia care i-au slujit:)

Şi pasărea-şi găseşte adăpost, 
În Casa Ta îşi creşte puişorii, 
Căci Tu de noi cu drag Te îngrijeşti, 
Şi binecuvintezi ascultătorii.
Tânjeşte sufletul în noi de dor, 
O Doamne, după Casa cea de sus, 
Acolo unde ceata sfinţilor
Stau împrejurul Domnului Isus.

Şi inima şi trupul de pământ, 
Se-ndreaptă cu suspine din pustiu, 
Spre Tine, Dumnezeul nostru sfânt, 
Spre Tine, Dumnezeul nostru viu.
Ferice e de-acei ce locuiesc
În Casa Ta, ân cerul minunat.
Căci fericire, pace ei găsesc, 
Şi Ţie-Ţi cântă slavă neâncetat.
Acei din Israel s-au bucurat

În Casa Domnului de pe pământ.
Dar nouă, Dumnezeul minunat
Ne-a pregătit o casă-n cerul sfânt.
Ierusalimul cel din pietre vii
Cu străzi de aur şi cu flori de crin, 
E locul unde noi în veşnicii
Vom sta cu Domnu-n veci de veci, Amin