Cântaţi Osana 


Cântaţi Osana, cântaţi Osana, 
Slăvit să fie Domnul Dumnezeu!
Mântuitorul Isus pe cruce, 
Ne-a izbăvit din mâna celui rău.
Veniţi popoare să-I dăm onoare, 
'Naintea Domnului cu toţi cântând.
Căci El domneşte şi-mpărăţeşte, 
Şi ne-a promis că vine ân curând.

Cor:
Aleluia, Aleluia!
Dumnezeu e Tatăl nostru, fraţi!
Aleluia, Aleluia!
Noi sântem ai Lui răscumpăraţi.

Cu bucurie, cu veselie, 
La Casa Domnului cu toţi veniţi.
Să nu mai fie nici o mânie, 
Căci noi sântem cu toţii mântuiţi.
Să cânte corul şi tot poporul, 
Căci Dumnezeu nostru este sfânt.
El cercetează şi-nviorează, 
Pe credincioşii Lui de pe pământ.

Băieţi şi fete, mulţimea toată, 
Întreg poporul Domnului cântaţi!
Aceasta este o jertfă vie
Din partea celora răscumpăraţi.
Cu alăute şi cu timpane, 
Să ne unim cu ângerii de sus.
Cu-acele sute şi milioane, 
Ce cântă slavă Domnului Isus.