Cântarea mea de laudă 


(Psalmul 45)

Cântarea mea de laudă, eu Ţie ţi-o închin, 
Căci Tu eşti Împăratul, la Tine Doamne vin.
Aş vrea să fiu ca Tine, neprihănit şi blând, 
Să apăr adevărul oriunde şi oricând.

Cor:
Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, 
Harul pe buze ţi-a fost turnat, 
Nimeni vreodată ca Tine, 
Nu a vorbit aşa de minunat.

Aş vrea să stau în carul ce numai Tu îl ai, 
Să biruiesc prin harul ce Tu la sfinţi îl dai.
Căci Dumnezeu pe Tine cu untdelemn Te-a uns, 
Puterea care vine din Cel ce-i nepătruns.

De-aceea în războaie Tu eşti biruitor, 
Căci Tu iubeşti dreptatea şi eşti îndurător.
Şi arcul şi săgeata ce Tu le mânuieşti, 
Şi sabia şi scutul, sânt sfinte şi cereşti.

Iubirea şi răbdarea prin care-ai biruit, 
Şi ne-ai adus salvarea, căci Tu ne-ai mântuit.
Căci tronul Tău e veşnic, şi-al Tău toiag de fier, 
A Ta Împărăţie e jos şi sus în cer.

Războinic ca şi Tine aş vrea să fiu şi eu, 
Pe oameni din păcate să-i chem la Dumnezeu.
Viteaz în bătălie, cu slavă înbrăcat, 
Podoaba mea să fie Cuvântul Tău bogat.