Când vor străbate ei pustia (Psalmul 84)

Când vor străbate ei pustia
Prin valea marilor dureri, 
Izvoare pline de viaţă
Vor străluci pe-a lor cărări.
Prin ei va înflori pământul, 
Prin neamul binecuvântat, 
Prin cei ce vor vesti Cuvântul, 
Să cheme lumea din păcat.

Cor:
Izvoare curate, izvoare bogate, 
Izvoare cu apele vii, 
Vor da alinare, vor da vindecare, 
(:Şi pace şi mari bucurii:)

Prin Duhul Sfânt vorbeau profeţii
De neamul cel răscumpărat, 
De bucuria mântuirii
Ce nouă astăzi ni s-a dat.
Asemănată cu izvoare
Şi râuri care vor ţâşni, 
E mântuirea de sub soare, 
E calea către veşnicii.

Această vale dureroasă
E lumea-n care locuim.
Dar noi o facem mai frumoasă
Prin harul care îl vestim.
Căci râuri pline de iubire
Domnul Isus ne-a dăruit, 
Din ziua când prin mântuire
Pe calea sfântă am pornit.

Şi din putere în putere, 
'Naintea Lui ne-nfăţişăm.
Chiar dacă trecem prin durere, 
Pe El îl binecuvântăm.
Aceste râuri minunate
Ce-n valea umbrelor străbat, 
Sânt daruri binecuvântate
Pe care Domnul ni le-a dat.

Prin ele noi udăm în vie
Şi pomii care-s în pustii.
Prin Duhul Sfânt, prin apa vie, 
Revarsă Domnul bucurii.
Izvoare pline de viaţă
Isus Christos ne-a dăruit.
Prin Duhul Sfânt El ne învaţă
Să ne luptăm pân'la sfârşit.

Şi uite-aşa noi vom străbate
Prin valea marelui abis.
Căci Dumnezeu cu bunătate
Ne-aşteaptă sus în Paradis.
Şi spunem tuturor să vină, 
Acei trudiţi şi-mpovăraţi, 
Din neagra noapte, la lumină, 
Să fie binecuvântaţi.