Când Ghedeon lângă cort s-a oprit 


Când Ghedeon lângă cort s-a oprit, madianitul i-a tâlcuit
În plină noapte visul ciudat, şi explicaţie el i-a dat.
"Iată acesta e visul meu, -i-a zis ân taină prietenul său-, 
Cei doi soldaţi care-n cort odihneau, unul cu altul se sfătuiau.

Cor:
Când Domnul ne vorbeşte, e Da! şi Amin!, fraţi, 
Priviţi descoperirea acelor doi soldaţi;
Deşi păgâni din fire, din somn ei s-au trezit, 
Căci Dumnezeul mare ân taină le-a vorbit.

Nu ştiu ce-nseamnă, dar am zărit cum cortul nostru s-a prăbuşit.
O roată mare l-a dărâmat, şi tot pământul s-a-nspăimântat.
"Sigur, acesta e Ghedeon, Domnul ân mâinile lor ne-a dat!
Madianitul cu tristu-i ton, i-a tâlcuit visul adevărat.

Iată căci clipa lor a sosit, israeliţii i-au auzit, 
Şi tâlcuirea l-a-nbărbătat, pe Ghedeon care i-a ascultat.
Atunci evreii, sus, din pustii, cu-a lor ulcioare, cu-a lor făclii, 
"Sabia Domnului!"ei strigau, iar Madian ântre ei se băteau.

Turta izbeşte, cortul e frânt, uite vrăjmaşii cad la pământ.
Domnul ân mâinile lor i-a dat, ştiţi, după cum un soldat a visat.