Calea îngustă e bună 


Calea îngustă e bună, drumul ce duce în sus, 
Fraţi şi surori împreună, haideţi la Domnul Isus.
Nu vi se pără greoaie calea pe care voi aţi pornit, 
Chiar dacă urcă într-una, Raiul va fi la sfârşit.

Cor:
Nu e greu să mergi pe el, 
Căci IsusCerescul Miel
Drumul către cer l-a netezit.
El ne-a zis să îndrăznim, 
Înainte să păşim
Căci Isus Christos a biruit.

Calea îngustă e sfântă, chiar dacă trece prin spini.
Domnul ne bincuvântă, fraţi şi surori peregrini.
Chiar dacă fiare mulţime drumul ni-l taie urlând, 
Noi mergem spre înălţime plini de putere, cântând.

Cale îngustă, curată, Domnul Isus ne-a trasat, 
Care în ceruri se gată, sus în măreţul palat.
Vino să mergem înainte, frate şi soră voioşi.
Haideţi pe urmele sfinte, după acei credincioşi.

Uite căci poarta cerească la capăt ni s-a deschis.
Nimeni să nu se oprească, din drumul spre Paradis.
Cine se-ntoarce la vale din drumul ce s-a pornit, 
El va rămâne în jale, în chinul fără sfârşit.

Chiar dacă viaţa se cere, să nu fii descurajat.
Roagă-te, mergi înainte, până ajungi în palat.
Uite cununa vieţii, colo la capăt de drum, 
Haideţi să mergem 'nainte, haideţi 'nainte de-acum.