Căci roada Duhului 


Căci roada Duhului e bunătate, 
Şi dragoste şi bucurie, frate.
Credincioşie sfântă şi răbdare, 
Şi de la lucruri rele înfrânare.

Cor:
Chemaţi bucuria în inimi să crească, 
Răbdarea, credinţă şi pacea cerească, 
Iubire deplină, căci numai prin ea, 
Prin dragostea sfântă în ceruri vom sta.

Şi facerea de bine şi blândeţea, 
Căci roada Duhului e frumuseţea, 
Şi pacea care-ntrece cunoştinţa, 
Căci Dumnezeu ne-a dăruit credinţă.

Dar fără roada Duhului, se ştie, 
Nu vom ajunge sus în veşnicie, 
Nu vom primi cununa cea aleasă, 
Nici dreptul de a fi a Lui mireasă.

De-aceea soră, frate, stăruieşte
În dragostea ce nu se vestejeşte.
În pace sfântă şi în bucurie, 
Să dovedim mereu credincioşie.

Şi-atuncea când sântem la încercare, 
să cerem şi credinţă şi răbdare.
Să nu ne întristăm, căci bucuria
E roada Duhului ce dă tăria.

Călăuziţi de Duhul îndurării, 
Vom trece peste valurile mării.
Şi vom ajunge-n Patria Cerească, 
Când Duhul sfânt în noi o să rodească.