Căci mila biruieşte judecata 


Căci mila biruieşte judecata,
Când marea judecată va veni.
Acei miloşi îşi vor primi răsplata
Şi-n veci de veci cu Domnul vor trăi.

Cor:
Căci milă voiesc -zice Domnul,
Nu jertfe ,nici arderea de tot,
Dreptatea şi mila să fie
Văşmântul oricărui preot.

Căci Domnul este plin de îndurare
Şi vrea să fim şi noi ca El,miloşi.
Să nu uităm nicicând de ajutoare,
Să-i sprijinim pe-acei neputincioşi.

Acel ce dă,pe Domnul împrumută
Şi mare răsplătire va primi.
El ne va da din veşnica valută,
Din veşnicile Sale bogăţii.

Aceasta este lege pe vecie,
Şi n-are nici un cod modificat.
Oricine vrea Cereasca-Mpărăţie,
Să fie plin de milă neâncetat.

Isus privea mulţimile cu milă,
Şi pe acei bolnavi i-a vindecat.
Pe-acei flămânzi,pe câmpuri,ân pustie,
Cu pâine şi cu peşti i-a săturat.