Căci Harul ne învaţă 


Căci Harul ne învaţă, lumină şi viaţă
Şi s-o sfârşim cu poftele lumeşti, 
Trăind în cumpătare, ân sfântă ascultare, 
În sfintele porunci Dumnezeieşti.

Cor:
Dacă vei veni, mântuit vei fi, 
Omule murdar, cât mai este har.
Nu mai amâna, căci vei regreta
Şi vei plânge mult, dar va fi-n zadar.

Căci harul de-altă dată şi astăzi se arată
Şi vrea să nască oameni în Christos.
Scăpând de stricăciune, să facă fapte bune, 
Şi să ajungă-n cerul glorios.

Căci harul îndurării, din căile pierzării
Pe-atâţia inşi îi va salva şi-acum.
A noastre mari păcate prin har au fost iertate, 
Şi fericiţi sântem pe-al vieţii drum.

În sfântă aşteptare să steie fiecare, 
Căci harul Lui cel mare curând va străluci.
În clipa aşteptării, prin harul arătării
Isus cu mare slavă va veni.