Căci Dumnezeu a zis 


Căci este bun, căci este bun, 
Şi bunătatea Lui în veac, 
O ţine pentru Israel
Şi-acei ce voia Lui o fac.

Cor:
Trăiască Domnul!Trăiască Domnul!
Ei cu toţii au cântat şi au strigat;
Trăiască Domnul!
În veci de veci al nostru Împărat.

Căci El cu mană ne-a hrănit, 
Şi pe vrăjmaşi i-am biruit.
Şi peste ape ne-a trecut, 
Căci noi în El ne-am încrezut.

Ne-a dat limanul mult dorit, 
Pământul cel făgăduit.
De-aceea noi nu vom uita, 
Şi neâncetat îi vom cânta.

Veniţi cântaţi, veniţi strigaţi, 
Voi fraţi, surori, răscumpăraţi.
Să nu uităm nici un minut, 
Cât bine Domnul ne-a făcut.


Şi noi avem acelaşi ţel, 
Ca şi poporul Israel.
Pământul cel făgăduit, 
Ierusalimul nou, zidit.