Căci Dumnezeu a zis 


Căci Dumnezeu a zis atunci să fie
Lumină peste-ntreaga galaxie.
Şi soarele şi luna să lucească
Şi-a lor lumină să o răspândească.
Şi-n stele şi în univers să vină
Peste-ntuneric, veşnica lumină.
De faţa Domnului strălucitoare
Pe veci s-a luminat întreaga zare.

Cor:
Faţa noastră este plină de a Domnului lumină, 
Evanghelia deplină este-al nostru far.
Din păcate, din orbire, Domnul cu a Lui iubire
Ne-a chemat la mântuire prin al Său sfânt har.

Şi El a zis:"Lumina este bună', 
Cei luminaţi să steie împreună.
Ce-i întuneric fugă şi dispară, 
Iar soarele şi luna să răsară.
Să lumineze-n zare răsăritul
Şi zorile, şi seara asfinţitul.
Să meargă oamenii cu voie bună
Şi-n zori de zi, şi-n nopţile cu lună.

Şi să privească fericiţi la stele
Căci Dumnezeu a pus lumină-n ele.
În ochii tuturora străluceşte
Lumina care azi ne dovedeşte, 
Căci Dumnezeu a zis:"Aşa să fie!"
Să se aprindă-n ochi a Lui făclie.
Căci prin lumina Lui, vedem lumina, 
Cuvântul veşnic ne-a aprins retina.