Căci Domnul e Păstorul meu 


(Psalmul 23)

Căci Domnul e Păstorul meu, eu sânt încredinţat.
Când prin necazuri a trecut, psalmistul a cântat.
Căci la păşuni şi ape vii sântem de El purtaţi, 
Cu-a Lui nuiauă pe câmpii, noi sântem mângâiaţi.

Cor 1:
La păşune şi izvoare, zilnic noi sântem purtaţi, 
De Isus Mântuitorul noi am fost răscumpăraţi.
El ne duce, El ne poartă la păşune, pe câmpii, 
(:Unde-i linişte deplină şi nespuse bucurii:)

Când valea morţii o străbat prin apele adânci, 
Cu mine El e neâncetat şi-n văi şi-n vârf de stânci.
Paharul meu mi l-a umplut cu-a Sale bucurii, 
Din ziua când eu am crezut, mi-a dat din ape vii.

Cor 2:
Pe masă El mi-a aşezat bucatele cereşti, 
În faţa celor răi mi-a dat puteri Dumnezeieşti.
Cu untdelemnul Său curat El capul mi l-a uns, 
Cu haine albe m-a-nbrăcat în omul cel ascuns.

Când am chemat Numele Său, El m-a înviorat, 
Şi pe cărări ce duc în sus, mereu m-a îndreptat.
Cu-al meu Păstor sânt fericit, şi-n turma Lui mereu
Eu voi sta până la sfârşit, lăudând pe Dumnezeu.

Cor 3:
N-ai vrea şi tu iubit popor, să spui necontenit:
Domnul este al meu Păstor, cu El sânt fericit.
O voi oiţe, mieluşei şi preaiubite oi, 
Să nu vă temeţi de nimic, căci Domnul e cu noi.

El rupe dinţii celor răi, şi lupii vor fugi.
Căci Dumnezeu este cu noi, prin El vom birui.
Pe-a Sale braţe noi vom sta în pace, liniştiţi, 
Veniţi voi mame cu copii şi Domnului slujiţi.

Cor 4:
Să vină fraţii întristaţi în sufletele lor, 
Să fie iarăşi ridicaţi de-al nostru bun Păstor.
Păstorul bun îţi va lega a tale mari dureri, 
De boale te va vindeca, primind cereşti puteri.

Pe cea pierdută pe hotar El o va căuta, 
Şi o va duce-n turmă iar, şi se va bucura.
El viaţa pentru oi şi-a dat, Păstorul bun să ştiţi, 
Din moarte ne-a răscumpărat şi sântem mântuiţi.

Cor 5:
El ne-a promis un staul sfânt în vecii vecilor, 
În fericire şi în cânt, o turmă şi-un Păstor.
Atunci cu toţi îi vom cânta căci Domnul ne-a iubit, 
Şi lângă El în cer vom sta, căci El ne-a mântuit.