Căci din sărăcia lucie 


Căci din sărăcia lucie, au avut şi sfinţii parte, 
Căci apostolul le duce darurile şi le-mparte.
Ei au dat după măsura şi puterea avuţiei, 
Dar au împlinit Scriptura în privinţa dărniciei.

Cor:
Din dragoste, din dragoste, 
Macedonienii au dăruit.
Cu dragoste, cu dragoste, 
Ei pentru alţii s-au jerftit.

Unii chiar din sărăcie au făcut şi ajutoare, 
Ştiind că pentru dărnicie va fi o răsplată mare.
Alţii-au dăruit prinosul, dar şi asta e frumos;
Ca să deie credinciosul în Numele Lui Christos.

Căci din milă, bunătate, se înalţă mulţumire
Sus la tronul de dreptate, pentru jertfa din iubire.
Dumnezeu îi dăruieşte şi voinţa şi-nplinirea, 
La acel ce dăruieşte şi înalţă mulţumirea.

Fiţi vrăjmaşi ai lăcomiei, fiţi vrăjmaşi la orice rău, 
Cereţi darul dărniciei să vi-l deie Dumnezeu.
Căci Isus îl fericeşte pe voiosul dătător, 
Care-n milă dăruieşte la săracii din popor.

Dacă vreţi s-avem salvare, fraţilor să vă gândiţi
Ca să strângem ajutoare pentru cei ce-s mai lipsiţi.
Domnul binecuvântează şi sămânţa şi ogorul
Cu belşugurile Sale, răsplătind la tot poporul.