Căci a Domnului este pământul 


(Psalmul 24)

Căci a Domnului este pământul
Cu aceia cer-l locuiesc.
El l-a-ntemeiat pe mări, pe râuri, 
Cu puteri şi braţ Dumnezeiesc.
Numai cei cu inimă curată
Şi cu mâini nevinovate, fraţi, 
În lumina binecuvântată, 
De Isus vor fi încununaţi.

Cor:
Ni-e dor Isuse de aceea clipă, 
Când ne vei striga cu glas duios, 
Când pe porţile din veşnicie, 
(:Vom intra în cerul cel frumos:)

Numai cine caută să trăiască
După voia Tatălui Ceresc, 
Cine nu înşeală şi nu minte, 
Răsplătire sus în cer primesc.
Porţile cereşti se vor deschide
Ca să intre neamul credincios.
Ca şi-n marea zi a învierii, 
Când s-a înălţat Isus Christos.

Cine este-acesta care vine?
Împăratul slavei, -li s-a spus.
Domnul cel viteaz şi cel puternic, 
Care mântuirea ne-a adus.
Psalmul douăzecişipatru scrie
Despre toate-acestea fraţi, surori, 
Şi de porţile din veşnicie, 
Şi de fraţii cei biruitori.

Cine sânt aceştia care zboară
Şi se-nalţă tot mai glorios?
Cei din ceruri întreba-vor iară, 
E mireasa Lui Isus Christos.
Porţile din nou se vor deschide
Ca să intre cei neprihăniţi.
Cine sânt aceştia?o Isuse, 
Ei sânt credincioşii fericiţi.

Vei fi oare printre aceia frate, 
Care în cetate vor intra?
Ai tu astăzi mâinile curate?
E neprihănită viaţa ta?
Numai cine-i fără viclenie, 
Numai cine crede în Christos, 
Va ajunge sus în veşnicie, 
Şi va sta în cerul cel frumos.