Ca un copil ce-i înţărcat 


(Psalmul 131)

Ca un copil ce-i înţărcat, 
Aşa să fie orice frate.
Ca un copil nevinovat
Şi noi să fim la răutate.
Să aibă suflet potolit, 
Oricine vrea în cer să fie, 
Să fie credincios, smerit, 
Lipsit de orişice trufie.

Cor:
Nădejdea mea, speranţa mea, 
E numai, e numai la Tine.
Când trec prin încercarea grea, 
Îndură-Te Doamne de mine.

Să poată spune neâncetat
Aşa ca David în cântare:
Eu nu sânt Doamne îngâmfat, 
Nu sânt un om cu suflet mare, 
Eu nu mă îndeletnicesc
Cu lucruri prea înalte mie.
Pe Tine Doamne Te slujesc
Din inimă, cu bucurie.

Aceea ce gândesc, şi spun.
Eu nu vorbesc cu răutate.
La Tine vin, căci Tu eşti bun, 
Să mă ridici cu bunătate.
Nădăjduiesc în mila Ta, 
Căci voi ajunge sus la Tine.
În ziua când Tu vei veni
După ai Tăi şi după mine.