Ca soarele,ca stelele 


Ca soarele, ca stelele, ca cerul cel frumos, 
Aşa vor străluci aleşii Lui Isus Christos.
Aceia care-n Domnul au trăit neprihăniţi, 
Şi i-au chemat pe oameni ca să fie mântuiţi.

Cor:
Ca stelele pe bolta minunată, 
Aşa vom străluci, aşa vom străluci, 
Ca soarele cu raza lui curată, 
Aşa vom străluci când Domnul va veni.

Ca soarele, ca stelele, ca cerul cel întins, 
Vor străluci aceia care-n lupte au învins.
Aşa cum Daniel în prorocie a vorbit
Despre acela care va trăi neprihănit.

Ca soarele, ca stelele, ca ceru-n zori de zi, 
Vom străluci când Domnul nostru iarăşi va veni.
De vom păzi, de vom trăi aşa cum ni s-a spus, 
Învăţătura, adevărul Domnului Isus.

Ca soarele, ca stelele, ca cerul minunat, 
Vor străluci aceia care luptă neâncetat.
Să ne luptăm şi să vestim, şi să trăim frumos, 
Căci răsplătirea va fi mare pentru credincios.