Ca şi lăstarii de măslin 


(Psalmul 128)
Ca şi lăstarii de măslin, 
Ca viţa care face vin, aşa va fi
Şi mama care a născut
Şi pentru Domnul i-a crescut, pe-ai ei copii.
Ferice de acel popor 
Şi omul cel încrezător în Dumnezeu.
El va fi binecuvântat, 
Şi sprijinit şi ajutat în lucrul său.

Cor:
(;Să te binecuvinteze Domnul, 
Să te binecuvinteze El.
Ca să-ţi vezi copii şi nepoţii
Plini de bucurie şi de zel:)

De Domnul el va asculta, 
Pe-a Lui cărări el va umbla, cel temător.
Şi doar atunci cu-adevărat, 
El va fi binecuvântat de-al lui Păstor.
Soţia şi copii lui, 
Oricât de mulţi, oricâţi ar fi, nu e lipsit.
Când omul este temător
Şi-n Dumnezeu încrezător, e mântuit.

Veniţi cu frică să-i slujim
Şi Domnului să-i mulţumim neâncetat.
Pentru copii cei frumoşi, 
Să-i facă Domnul credincioşi cu-adevărat.
Să stea la masă lângă noi , 
Ca mieluşeii lângă oi, să fie sfinţi.
Ascultători neâncetat, 
De glasul care i-a chemat, de-ai lor părinţi.