Ca şi floarea din grădină 


Ca şi floarea din grădină cu parfumul ei bogat, 
Este inima creştină care cântă neâncetat.
Din fântâna mântuirii, din grădinile cu flori, 
Scoateţi apa fericirii, să cântăm, fraţi şi surori.

Cor:
Să crească în piepturi iubirea, 
Cântări, rugăciuni, ânălţând.
În Domnul avem mântuirea, 
Să spunem oriunde, oricând.

Cu miresme parfumate, rugăciune şi cântări, 
Vino soră, vino frate, să cântăm în adunări.
Dacă arzi amărăciunea, spinii care te-au răpus, 
Vei vedea cum rugăciunea se înalţă tot mai sus.

Roua binecuvântată se coboară peste flori, 
În grădina minunată, peste fraţi, peste surori.
Ca un râu cu apă lină, limpede şi cristalin, 
Este casa care-i plină cu cântări şi har divin.

Ca mirosul de tămâie, ca mireasma florilor, 
Se înalţă sus la Domnul lauda-ntregului popor.
Cei neprihăniţi să vină îmbrăcaţi în alb veşmânt, 
Ca şi floarea din grădină, lăudând pe Tatăl Sfânt.