Ca Naaman 


Ca Naaman loviţi de lepră, sânt atâţia şi acum, 
Care caută vindecarea pe al pocăinţei drum.
Tu fetiţă minunată, şi tu frate Elisei, 
Şi acum ca altădată, să vă ocupaţi de ei.

Cor:
Spune soră, spune frate, spune la acei trudiţi, 
Să se-ntoarcă toţi la Domnul, ca să fie mântuiţi.
Tu fetită credincioasă, şi tu frate Elisei, 
Să-l vestim la toţi pe Domnul, să se-ntoarcă azi şi ei.

Să nu-ţi pese de robie, chiar dacă eşti condamnat, 
Spune-i lui Naaman să vie, ca să fie vindecat.
În Iordan să se aunce fiecare păcătos, 
Ca să facă legământul cu Domnul Isus Christos.

Tu fetiţă credincioasă, orişiunde te găseşti, 
La mulţimea păcătoasă despre Domnul să vorbeşti.
O poezie, o cântare, un îndemn tu să le dai, 
Să le spui de vindecare şi de minunatul rai.

Dumnezeu e plin de milă, pe Naaman l-a vindecat.
Frate Eliseie, spune, să nu fii descurajat.
Cheamă numai şi trimite la Iordan pe cei leproşi, 
Căci Isus de ei se-ndură, de sărmanii păcătoşi.

Să ne facem datoria, noi cu toţi sântem chemaţi, 
Să vestim Împărăţia peste tot, surori şi fraţi.
Dumnezeu ne însoţeşte cu minuni şi vindecări, 
Duhul Sfânt coboară iarăşi în a noastre adunări.

Voi Naamani din orice clasă, voi bolnavi de orice fel, 
Dumnezeu vă cheamă astăzi să vă-ntoarceţi toţi la El.
Vindecarea-i prin credinţă în Numele Lui Isus, 
De aceea înainte şi privirile în sus.