Ca Leea şi Rahela 


Ca Leea şi Rahela la fântână, 
Cu turmele în zori şi pe-nserat, 
Se-adună credincioşii împreună
Lângă izvorul binecuvântat.
Aicea la fântâna îndurării, 
Aicea lângă veşnicul izvor, 
Isus din apa binecuvântării
Alină însetarea oilor.

Cor:
(:Nu uita, nu uita, 
Să vii cu găleata ta, 
La Isus, la izvor, 
La fântâna oilor.):

El vine de departe pe câmpie
Şi se opreşte lângă însetaţi, 
Ca să ne dea din apa Lui cea vie, 
Să-i mângâie pe-aceia întristaţi.
El a venit la turmă să slujească, 
Să-şi dea viaţa pentru-a Sale oi, 
Ca Leea şi Rahela să-ngrijească, 
Isus Mântuitorul e cu noi.


Şi după ani şi ani de ocrotire, 
El se va-ntoarce-n ţara Canaan, 
Cu turmele, cu-ntreaga moştenire, 
Salvându-le din casa lui Laban.
El ne va duce dincolo de zare
Şi ne va da nespuse străluciri.
Împărăţia vieţii viitoare, 
Şi vom trăi în veşnici fericiri.