Ca fumul ce se suie 


Ca fumul ce se suie din arderea de tot, 
Ca mirosul de tămâie al marelui preot, 
Să se ridice-n zare a noastre mulţumiri, 
Spre Dumnezeul Mare, cântări şi proslăviri.

Cor:
Ascultarea este mireasma, 
Este ca jertfa de un plăcut miros, 
Cine ascultă şi împlineşte, 
(:Îl iubeşte pe Isus Christos:)

Să-I aducem mulţumire ca jertfă pe altar, 
Credinţă şi iubire, şi-al asculţării jar.
Privirea înainte, e-al Domnului îndemn, 
Pe cap şi pe veşminte stropiţi cu untdelemn.

Căci noi sântem preoţii din Noul Legământ, 
Ca să vestim cu toţii al Domnului Cuvânt.
S-aducem jertfe sfinte, cântări şi mulţumiri, 
O dragoste fierbinte, a noastre dăruiri.

Trăind neprihănirea, în alb toţi îmbrăcaţi.
Urând nelegiuirea, căci noi sântem salvaţi.
Efodul şi pieptarul şi hainele de in, 
Să ne-mbrăcam în Domnul, în Domnul pe deplin.