Ca Ezechel, ca Daniel 


Ca Ezechel, ca Daniel, 
Ca Ieremia, fraţilor să ne rugăm.
să ne grăbim şi să vestim, 
Pe-al Domnului popor din nou să-l anunţăm.

Cor 1:
Căci iată ziua vine, lovind pe orişicine, 
Pedeapsă şi ruşine la cei ce n-au vegheat.
Dar şi încununare cu slavă foarte mare, 
La cele cinci fecioare care L-au aşteptat.

Să răsunaţi, să anunţaţi, 
Din turnurile de veghere voi bărbaţi.
O zi de post, o zi cu rost, 
Pe-al Domnului popor veniţi să-L anunţaţi.

Cor 2:
Acel ce vrea să scape, să vină mai aproape, 
Să vină la lumină, să fie izbăvit.
Căci vine pedepsirea şi toată omenirea
Gusta-va din paharul cu-amarul pregătit.

Să ne rugăm, să stăruim, 
Cu armele luminii noi să ne împodobim.
Privirea sus, precum s-a spus, 
Să-L aşteptăm pe-al nostru Domn Christos Isus.

Cor 3:
Să nu mai stăm în moarte, să mergem mai departe;
Cum scrie-n Sfânta Carte, ca să ne pocăim.
Căci s-a sfârşit robia, şi vine-Mpărăţia, 
Anunţă azi solia, ca să ne pregătim.

Fraţi şi surori, şi-ascultători, 
Să nu mai fiţi atâta de nepăsători.
Voi preaiubiţi care vestiţi, 
Să ştiţi că Domnul în curând vine pe nori.

Cor 4:
Veniţi la stăruinţă, să cerem cu credinţă
A Lui făgăduinţă, să nu rămânem jos.
Căci zorii se arată, lumina minunată, 
Pe norul fără pată vine Isus Christos.

Să ne rugăm şi să veghem, 
Pe Domnul nostru sfânt cu toţi să-L aşteptăm.
El vine iar, cu mare har, 
Unul pe altul la vegheri să ne-ndemnăm.

Cor 5:
Ziua venirii Sale, se-anunţă prin semnale, 
Prin mari evenimente pe care le vedem.
Şi foamete şi ciume, trimise peste lume, 
Cutremure, războaie, ca să ne deşteptăm.