Ca Debora 


Ca Debora de-altădată,fraaţilor să chibzuim,
Cu o dreaptă judecată pe popor să-l sfătuim.
Căci aşa vorbeşte Domnul:Israele,robul Meu,
Nu te teme de popoare,Eu sânt Dumnezeul tău.

Cor:
Debora,Debora,din partea Domnului ea prorocea,
Debora,Debora,pe Israel în lupte-l conducea.
Ca şi Iael,ca şi Baruc,ca şi Debora în război,
Să spună fraţii la popor,căci Domnul este şi cu noi.

La pâraiele lui Ruben,sfaturile au fost mari.
Isahar mergea în frunte cu soldaţii cei mai tari.
Binecuvântat să fie cel ce vine-n ajutor,
Călăuză şi solie de la Domnul la popor.

Frate,soră,te trezeşte căci şi astăzi e război;
Pe popor îl sfătuieşte ca să nu se dea 'napoi.
Înaintea noastră merge cel mai bun conducător,
Care-n lupte biruieşte,El e Domnul Domnilor.

Stelele strălucitoare,de pe-a lor cărări,la fel,
S-au oprit ca să-l asculte pe poporul Israel.
Voi pe măgăriţe albe,care-n lupte biruiţi,
Mergeţi peste tot în lume şi Cuvântul îl vestiţi.