Bunătatea şi dreptatea 


(Psalmul 101)

Bunătatea şi dreptatea este înaintea Ta, 
Pentru bunătatea-Ţi mare, slavă Ţie-Ţi voi cânta.
Tu eşti drept în hotărâre, de aceea Te slăvesc.
Pe cărarea pocăinţei, Ţie vreau ca să-Ţi slujesc.

Cor:
Tu eşti bun, Tu eşti bun, Tu eşti drept, 
De aceea Te chem, Te aştept.
Ca să vii şi să-mi dai ajutor, 
Doamne, Tu eşti al meu Salvator.

Doamne, dă-mi înţelepciune, să mă port cum Tu doreşti, 
Când Tu vei privi spre mine, credincios să mă găseşti.
Vreau şi casa mea să fie un model adevărat, 
Dă-ne Tu credincioşie, roada Duhului curat.


Ştiu că Tu urăşti minciuna, pe acei nelegiuiţi;
Tu le vei lua cununa, şi ei vor fi nimiciţi.
Numai cei fără prihană vor intra în cortul Tău;
Tu vei nimici sămânţa şi răsadul celui rău.

Voi care-L iubiţi pe Domnul, de păcat vă-ndepărtaţi;
În tovărăşia lumii, cu cei răi nu mai umblaţi.
Căci de nu, aceeaşi soartă ne aşteaptă la sfârşit.
Dacă nu-L slujim pe Domnul, ân zadar ne-am pocăit.