Bunătate, îndurare 


Bunătate, îndurare, pe a Domnului cărare
Pace, fericire am găsit.
O comoară minunată, prin credinţă ne-a fost dată, 
Când Isus Christos ne-a mântuit.

Cor:
Doamne, Doamne, Tu eşti minunat, 
Căci păcatele ni le-ai iertat.
Şi de-atuncea noi îţi mulţumim, 
(:Numele Tău mare îl slăvim):

Mântuire, fericire, prin a Domnului iubire
Noi am fost cu toţi răscumpăraţi.
Din păcate, din pierzare, prin iubirea Lui cea mare, 
Noi sântem pe veci de veci salvaţi.

Dumnezeu e Salvatorul, El a mântuit poporul, 
Pe Isus Christos L-a înviat.
Pentru tine, pentru mine, El din nou cu slavă vine
Să ne ducă-n cerul minunat.

Spune soră, spune frate, de măreaţa bunătate, 
Celor care nu sânt mântuiţi.
Ca să vină la lumină, la iubirea cea divină, 
Din păcat să fie izbăviţi.