Bucuria mântuirii Doamne dăne-o iar 


(Psalmul 51)

Bucuria mântuirii Doamne dăne-o iar, 
Şi ne iartă tot treutul păcătos, murdar.
Nu lua din adunare Duhul Tău Cel Sfânt, 
Căci sântem în strâmtorare pe acest pământ.
Şi părinţii şi copii, toţi Te-am întristat, 
Bucuria mântuirii s-a îndepărtat.

Cor:
Strigă către Domnul, strigă neâncetat, 
Pentru-a ta cădere, pentru-al tău păcat.
(:Fă ca şi psalmistul, roagă-te mereu, 
Căci iertarea vine de la Dumnezeu:)

Pune-n noi un duh statornic, nu ne părăsi, 
Dăne-o inimă curată, fără murdării.
Scapă-ne de apăsarea sângelui vărsat, 
Ca şi David recunoaştem că Te-am întristat.
Sânt atâtea mâini murdare la surori şi fraţi, 
Înaintea Ta o Doamne, sântem vinovaţi.

Ne întoarcem cu căinţă şi ne pocăim, 
Doamne dă-ne Tu credinţă, Ţie să-Ţi slujim.
Spală-ne a noastre haine care le-am pătat, 
De noroi, de murdărie, de orice păcat.
Cu isop şi cu burete Tu să ne albeşti, 
Inimile noastre Doamne, să le înoieşti.

Chiar de vom simţi durere, lovituri de bici, 
Din păcat şi din pierzare, vrem să ne ridici.
Şi vom spune tuturora:DOmnul ne-a iertat
Ca pe David de-altă dată, de orice păcat.
Orice păcătos să ştie, dacă va striga 
Cu credinţă către Domnul, El îl va ierta.