Bucuria mântuirii dămi-o iarăşi Domnul meu 


(Psalmul 51)

Bucuria mântuirii dămi-o iarăşi Domnul meu,
Şi te rog ca să nu plece de la mine Duhul Tău!
Dă-mi o inimă curată,şi un duh statornic,sfânt,
Să-Ţi slujesc viaţa toată numai Ţie pe pământ.

Cor:
Domnul meu eu Te chem
Şi Te rog neâncetat,
Să mă ierţi,să mă speli
Cu isopul Tău curat.

După bunătatea-Ţi mare şi a Tale îndurări,
Scapă-mă de apăsarea şi a mele întristări.
Oasele îmi sânt zdrobite de a Tale mari urgii,
Doamne,vindecă-mă iarăşi,cu a Tale bucurii.

Scapă-mă de apăsare şi de sângele vărsat,
Eu mă rog şi-Ţi cer iertare,să mă ierţi că-s vinovat.
Doamne,Tu îndepărtează dinaintea mea paharul,
Căci în sufletul meu astăzi a pătruns adânc amarul.


Şi voi spune tuturora,şi la cei ce au căzut,
Căci la Domnul e-ndurare ca să fie de temut.
Păcatoşii care legea fără voie au călcat,
Ei se vor întoarce iarăşi cu căinţă,din păcat.

Când o inimă mâhnită şi un duh care-i zdrobit,
Se întoarce umilită la Acel ce l-a lovit,
După marea-i îndurare,Domnul zice:te-am iertat!
David pentru fiecare stă exemplu neâncetat.