Bucuraţi-vă cântând 


Bucuraţi-vă cântând, tresăltaţi prin Duhul Sfânt.
Printre-acestea care pier, să priviţi mereu spre cer.
Să priviţi mereu în sus, aşteptându-L pe Isus.
Ţinta fie-vă mereu, la Isus, la Dumnezeu.

Cor:
Bucurii, bucurii, 
Numai la Domnul vom găsi, 
Numai la El, numai la El, 
La Isus, Cerescul Miel.

Aleluia-n adunări, să veniţi cu noi cântări, 
Şi la holdă, şi-n cămin, slavă Lui în veci, Amin
Prin cântare biruieşti, când spre Dumnezeu priveşti.
Prin cântări eşti mângâiat, când eşti credincios curat.

Voi cu toţi aţi fost chemaţi, să vestiţi şi să cântaţi
Bunătatea Celui Sfânt, pân'la margini de pământ.
Lucrul cel mai minunat, e să cânţi neâncetat, 
Lăudând pe Dumnezeu, căci El te-a răscumpărat.

Să cântăm prin Duhul Sfânt, cât trăi-vom pe pământ.
Plini de focul său ceresc, şi de har Dumnezeiesc.
Ca şi Core şi Asaf, ca şi David în trecut, 
Ca şi Moise stând pe ţărm când minuni mari a văzut.

Cu timpane şi viori, lăudaţi pe Dumnezeu.
Fraţilor şi voi surori, Lui să vă-nchinaţi mereu.
Căci această e frumos, să lăudăm Numele Lui.
Orice suflet credincios să-I slujească Domnului.