Botezat cu Duhul Sfânt 


Botezat cu Duhul Sfânt doar atuncea te numeşti, 
După cum a zis Isus, când în alte limbi vorbeşti.
Cu botezul lui Ioan, nu-i de-ajuns, e prea puţin, 
Când primeşti şi Duhul Sfânt, tu te vei numi creştin.

Cor:
(:Tu cere, te roagă, căci Domnul îţi va da
Puterea măreaţă, şi te vei bucura:)

Ei au stat în rugăciuni, zece zile au strigat, 
Până când de sus, din cer, Duhul Sfânt s-a revărsat.
Limbi de foc, vârtej de vânt s-a văzut, s-a auzit, 
Botezaţi cu Duhul Sfânt, alte limbi ei au vorbit.

Cu puterea îmbrăcaţi, Cincizecimea le-a adus
La acei surori şi fraţi, Duhul Sfânt de la Isus.
Duhul Sfânt a fost promis, orişicât de mulţi am fi, 
Pentru ei şi pentru noi, cine cere va primi.