Binecuvintează suflete pe Domnul 


(Psalmul 103)

Binecuvintează suflete pe Domnul, 
Şi a Sale îndurări nu le uita.
El îţi iartă ale tale mari păcate, 
Şi a tale boale le va vindeca.

Cor:
Îndelunga Lui răbdare care o vestim, 
Este pentru mic şi mare să ne pocăim.
E bogat în bunătate, e îndurător, 
El ne vindecă, ne iartă astăzi, fraţilor.

El îţi izbăveşte viaţa ta din groapă
Şi te-ncununează iarăşi cu-ndurări.
El îţi satură cu bunătate bătrâneţea, 
Şi te-ntinereşte ca pe vulturul din zări.

Căci mânia Lui nu ţine pe vecie, 
Nu ne pedepseşte cum am merita.
Bunătatea Lui e mare, e înaltă, 
De aceea neâncetat îi vom cânta.

Dumnezeul nostru ştie, ne cunoaşte
Căci sântem ţărână scoasă din pământ.
Mâna Lui cea minunată ne zidise, 
Iar acumîn noi El pune Duhul Sfânt.

Ca şi firele de iarbă, ca o floare, 
Care repede de tot s-a vestejit, 
E viaţa fiecăruia sub soare, 
Dar ferice de acel ce-i mântuit.

Binecuvântaţi pe Domnul cu tărie
Voi acei care-mpliniţi Cuvântul Lui.
Îngeri mari, şi voi oştiri din veşnicie
Binecuvântaţi Numele Domnului.