Binecuvântaţi pe Domnul fraţilor 


Binecuvântaţi pe Domnul fraţilor prin încercări,
Şi priviţi la răsplătire sus,ân slava altor zări.
Încercarea e lăsată pentru noi ca să răbdăm.
Cine rabdă biruieşte,şi mai sus ne ridicăm.

Cor:
(căci)Duhul Sfânt ne-a fost turnat
Din al Domnului izvor,
Şi cu cerul ne-a legat
Prin nădejdea sfinţilor.

Iar în urma biruinţei,credem şi nădăjduim.
Când vor trece toate-acestea,âncercaţi no să mai fim.
Treaptă după treaptă,Domnul ne ridică tot mai sus.
Cine rabdă,biruieşte şi va sta lângă Isus.

Chiar şi prin necazuri,sfinţii în Isus s-au bucurat,
Binecuvântând necazul ca un har ce li s-a dat.
Ei ştiau că vine ziua răsplătirii de apoi;
De aceea,fraţi,'nainte,căci Isus este cu noi.

Să nădăjduim mai tare,să iubim şi să răbdăm.
Chiar de-am trece prin cuptoare,noi să nu ne clătinăm.
Nu se poate pune-alături tot ce-nduri pe-acest pământ,
Lângă marea strălucire ce va fi în cerul sfânt.