Binecuvântaţi-L toţi pe Domnul 


(Psalmul 134)

Binecuvântaţi-L toţi pe Domnul
Robii Lui, robii Lui, robii Domnului.
Care priveghează toată noaptea, 
Care priveghează-n casa Lui.
Cei cu mâinile nevinovate
Să le ţină ridicate-n sus, 
Fără ură, fără răutate, 
Binecuvântându-L pe Isus.

Cor:
Binecuvântaţi, binecuvântaţi, 
Binecuvântaţi pe Dumnezeu.
Voi surori şi fraţi care vă rugaţi, 
Binecuvântaţi Numele Său.

Binecuvântaţi a Lui tărie
Voi aceia care nu dormiţi.
Spre locaşul cel din veşnicie, 
Prin credinţa voastră să priviţi.
Domnul să vă binecuvânteze
Soră, frate,  care privegheaţi
Care toată noaptea prin credinţă
Rugăciuni spre ceruri înălţaţi.

Casa Domnului e minunată, 
Dar de fapt, şi tu şi eu sântem
Casa unde Domnul locuieşte, 
Şi în care noi ne închinăm.
Căci în Duh şi-n adevăr se cere
Rugăciuni să înălţăm mereu.
Căci asemeni rugăciuni se-nalţă
Şi ajung în cer la Dumnezeu.