Binecuvântată fie a lui Israel tărie 


Binecuvântată fie a lui Israel tărie, 
Stânca tare, Stânca vie, ânălţată în pustiu.
Cetăţuia de scăpare pentru cel în strâmtorare, 
Dumnezeul nostru mare, Dumnezeul Sfânt şi Viu.

Cor:
Dumnezeu e cu noi prin pustii, 
Nu vă temeţi de şerpi înfocaţi.
Orişicâţi v-ar muşca, v-ar răni, 
Noi prin Domnul vom fi vindecaţi.

El a mântuit poporul din robie, din cuptorul, 
De sub jugul de-altădată care greu l-a apăsat.
De aceea Israele, prin necazurile grele, 
Cheamă-L să te izbăvească Dumnezeul minunat.

Ia-ţi mahrama de pe frunte şi te urcă sus pe munte, 
Ca să poţi pricepe cine-I ajutorul tău slăvit.
Cheamă-L ca şi altădată, să cunoască lumea toată, 
Căci tăria ta e Domnul, ajutorul potrivit.

Scoate-ţi "baalii" toţi afară, şi ridică-ţi glasul iară, 
Din cenuşă, din ocară, către-al nostru Dumnezeu.
Spală-ţi hainele şi vină mai aproape de lumină, 
Dacă vrei să scapi de jugul care te apasă greu.

Cu întreaga adunare, să aducem închinare;
Trupul nostru , jertfă vie, de păcate curăţit.
Chipul lumii să dispară, să dăm idolii afară, 
Gândul, caracterul nostru, să ne fie înoit.